06 - 20 71 59 32 hallo@schotb.nl

Algemene voorwaarden SchotB. 2021

 1. Wie zijn wij?

Wij zijn SchotB. VOF (maar jij mag ook gewoon ‘SchotB.’ zeggen). Via schotb.nl kom je bij ons terecht.

Als je ons wilt spreken, kan dat op de volgende manieren

Bel ons:                 +31(0)6 – 20 71 59 32
Mail ons:                info@schotb.nl
Schrijf ons:             Kapelweg 1 3566 MK Utrecht

Volg ons:               facebook.com/schot_b
                               instagram.com/schot_b
                               linkedin.com/Schotb

Je kunt ons elke werkdag bellen:

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Kom je liever langs? Gezellig! Maak wel even een afspraak!

Ons KvK-nummer: 72803754

 1. Definities
 • : dat zijn wij.
 • Klant: Dat bent u. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook een overeenkomst sluit met SchotB.
 • Onze website: nl
 • Product: een product aangeboden op onze website.
 • Dag: een kalenderdag.
 1.  Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je een product bij ons koopt of hebt gekocht. We doen ons best om deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat we voor jou doen en wat we van je verwachten.

Andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij wij dat expliciet schriftelijk bevestigen.

 1. Het aanbod

We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen.

Ons aanbod staat op onze website. Ook kunnen wij producten aanbieden via email, bijvoorbeeld in het geval van maatwerk.

Alcohol wordt alleen verkocht aan klanten boven de 18 jaar.

5.    De overeenkomst

Je kunt bij ons bestellen via onze webshop, per email, per telefoon en per contactformulier. Wij nemen hierna contact op om alles te bespreken. De webshop is niet bedoeld voor zakelijke klanten.

Als je iets bestelt bij ons, krijg je daarvan een bevestiging per mail. We voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze website.

Bij annulering van een bestelling door een zakelijke klant bedragen de annuleringskosten:
14 dagen voor de datum van levering: 15% van de offertewaarde;
7 dagen voor de datum van levering: 50% van de offertewaarde;
3 dagen voor de datum van levering: 100% van de offertewaarde.

Als er geen datum van levering bekend is, geldt hiervoor de datum van verzending.

 1. Herroepingsrecht

Een deel van onze producten is vers of bevat verse artikelen. Deze producten kunnen bederven binnen de bedenktermijn. Ook vervaardigen wij een deel van de producten speciaal voor jou. Daarom heb je geen herroepingsrecht bij aankoop van onze producten.

Zakelijke klanten hebben nooit herroepingsrecht.

 1. De prijs & verzendkosten

Daar zijn we altijd eerlijk over, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Alle prijzen in de webshop zijn inclusief btw.

Naar zakelijke klanten communiceren we de verkoopprijs exclusief btw.

Verzending binnen Nederland kost €3,95 incl. btw per pakket. Behalve bij brievenbuspakketten. Daarbij is verzending gratis!

Bij kerstpakketten kost de verzending per pakket €7,25 incl. btw, tenzij anders aangegeven.

Bij verzending naar België of Duitsland wordt een extra bijdrage van €3,45 incl. btw gerekend.

Bij verzending naar andere landen worden de dan geldende verzendtarieven doorberekend.

Eventuele kosten vanwege foute informatie verstrekt door de klant, komen voor rekening van de klant.

Indien een pakket retour komt en opnieuw dient te worden verzonden, berekenen wij voor de herhaalde verzending €8,95 incl. btw aan de klant.

Wij kunnen de retourkosten die wij moeten betalen, bijvoorbeeld als een pakket niet tijdig wordt opgehaald bij een pakketpunt en daardoor retour komt, doorberekenen aan de klant.

 1. Nakomen beloftes en garantie

We doen wat we beloven. En we zijn altijd eerlijk tegen je.

Jij hebt recht op een goed product. Punt. Is er toch iets mee aan de hand? Dan lossen we dit natuurlijk voor je op.

 1. Bezorging en uitvoering

Wij doen ons uiterste best om bezorging op de afgesproken datum te verzorgen. Wij kunnen dit echter niet garanderen, nu wij gebruik maken van externe leveranciers. Mocht een pakket onverhoopt te laat (of te vroeg) komen, dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade.

10. Betaling

Als wij je vragen een bedrag vooruit te betalen, maken we direct nadat we het bedrag hebben ontvangen je bestelling in orde.

Zakelijke klanten betalen op factuurbasis.

Betaling kan geschieden via overboeking, iDeal of creditcard en geschiedt binnen 21 dagen vanaf de dag na de factuurdatum.

Onze artikelen blijven van ons, totdat je hebt betaald. Logisch toch?

Klopt er iets niet in je betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

Indien de klant de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan wordt de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening gebracht. Ook berekenen wij hierbij 5% van de factuurwaarde, maar tenminste €40,-, aan incassokosten.

11. Overmacht

In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar jou toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.

Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:
a. stakingen;
b. ziekte onder personeel;
c. brand, overstroming;
d. waterschade;
e. oorlogen en opstanden;
f. export- en/of importbeperkingen;
g. bedrijfsstoringen;
h. energiestoringen;
i. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website;
j. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden;
k. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen;
l. het stilliggen van de transportsector;
m. door de overheid opgelegde sluiting van SchotB., onze toeleveranciers of anderszins bij onze onderneming betrokken derden.

 1. Aansprakelijkheid

Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.

Heb je onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.

Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.

En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.

Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.

Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kun je denken aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die je maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die je maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kun je denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Ben je zelf verzekerd tegen de schade die je hebt opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.

Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Het woord- en beeldmerk van SchotB. en alle overige merken en afbeeldingen van SchotB. zijn beschermd op grond van nationale en internationale wetten en verdragen ter bescherming van intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande toestemming van SchotB. is het niet toegestaan om deze merken en auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

 1. 14.         Klachten

Heb je een klacht? Dat vinden we heel vervelend. Zo vervelend zelfs, dat we verschillende noodplannen klaar hebben liggen voor het geval dat jij een klacht hebt. Zo weten we zeker dat we dit zo snel mogelijk voor je kunnen oplossen.

Laat het ons snel weten als je een klacht hebt en omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk. Dan kunnen we je het beste helpen.

Je krijgt uiterlijk binnen 7 werkdagen antwoord van ons. We helpen je meteen, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit: op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen ons. op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan een rechter. Niet zomaar een rechter, maar de bevoegde rechter te Utrecht.

 

0
Jouw winkelmand