06 - 20 71 59 32 hallo@schotb.nl

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden SchotB. bij aankoop in de webshop

 

1.    Wie zijn wij?

 1. Wij zijn SchotB. VOF (maar jij mag ook gewoon ‘SchotB.’ zeggen). Via schotb.nl kom je bij ons terecht.

Als je ons wilt spreken, kan dat op de volgende manieren

Bel ons:                 +31(0)6 – 20 71 59 32
Mail ons:                hallo@schotb.nl
Schrijf ons:             Kapelweg 1 3566 MK Utrecht

Volg ons:               facebook.com/schot_b
                               instagram.com/schot_b
                               linkedin.com/Schotb

 1. Je kunt ons elke werkdag bellen:
 • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
 1. Kom je liever langs? Gezellig! Maak wel even een afspraak!
 2. Handig nummer:
 • Ons KvK-nummer: 72803754

2.    Definities

 1. SchotB.: dat zijn wij.
 2. Klant: Dat bent u. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit een contract aangaat met SchotB.
 3. De website: schotb.nl
 4. Product: een product aangeboden in onze webshop.
 5. Dag: een kalenderdag.

3.     Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je een product bij ons koopt of hebt gekocht. We doen ons best om deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat we voor jou doen en wat we van je verwachten.

4.    Het aanbod

 1. We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen. En natuurlijk wat het kost en of je het kunt ruilen. Foutje op de productpagina? Daar mag je ons natuurlijk aan houden. Behalve dan wanneer het foutje duidelijk een blunder is en je dat van tevoren had kunnen weten.
 2. Voor zakelijke klanten kan een offerte worden opgesteld
  Alcohol wordt alleen verkocht aan klanten boven de 18 jaar.

  5.    De overeenkomst
 1. We werken elke dag aan een veilige webomgeving. Kun jij met een gerust hart bij ons winkelen.
 2. Als je iets bestelt bij ons, krijg je daarvan een bevestiging per mail. Daarna houden we je steeds op de hoogte, totdat je pakketje er is. Het zijn tenslotte jouw spullen.
 3. We voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze website.

6.    Herroepingsrecht

Een deel van onze producten is vers of bevat verse artikelen. Deze producten kunnen bederven binnen de bedenktermijn. Ook vervaardigen wij een deel van de producten speciaal voor jou. Daarom heb je geen herroepingsrecht bij aankoop van onze producten.

7. De prijs

 1. Daar zijn we altijd eerlijk over, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
 2. Alle prijzen in de webshop zijn inclusief btw.
 3. Verzending binnen Nederland is altijd gratis vanaf €50,- aan producten bij verzending van de volledige bestelling naar één adres.
 4. Bestel je voor minder dan €50,- aan producten? Dan vragen we je om een bijdrage in de verzendkosten.
 5. Op een offerte voor zakelijke klanten wordt de prijs exclusief btw vermeld.
 6. Eventuele kosten vanwege foute informatie verstrekt door de klant, komen voor rekening van de klant.

8.    Nakomen beloftes en garantie

 1. We doen wat we beloven. En we zijn altijd eerlijk tegen je.
 2. Jij hebt recht op een goed product. Punt. Is er toch iets mee aan de hand? Dan lossen we dit natuurlijk voor je op.

9.    Bezorging en uitvoering

 1. Als je op werkdagen voor 12.00 uur bestelt, wordt je aankoop dezelfde dag verzonden.
  Tenzij we iets anders hebben afgesproken. Duurt het onverhoopt toch langer dan dat we beloofd hebben? Dan laten we je dit zo snel mogelijk weten.
 2. Eventuele kosten vanwege foute informatie verstrekt door de klant, komen voor rekening van de klant. 

  10. Betaling
 1. Als wij je vragen een bedrag vooruit te betalen, maken we direct nadat we het bedrag hebben ontvangen je bestelling in orde.
 2. Onze artikelen blijven van ons, totdat je hebt betaald. Logisch toch?
 3. Klopt er iets niet in je betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

  11. Overmacht
 1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar jou toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
 2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:
  a. stakingen;
  b. ziekte onder personeel;
  c. brand, overstroming;
  d. waterschade;
  e. oorlogen en opstanden;
  f. export- en/of importbeperkingen;
  g. bedrijfsstoringen;
  h. energiestoringen;
  i. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website;
  j. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden;
  k. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen;
  l. het stilliggen van de transportsector;
  m. door de overheid opgelegde sluiting.

12.  Aansprakelijkheid

 1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.2. Heb je onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.6. Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kun je denken aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die je maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die je maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kun je denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.8. Ben je zelf verzekerd tegen de schade die je hebt opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

13.         Intellectuele eigendomsrechten

Het woord- en beeldmerk van SchotB. en alle overige merken en afbeeldingen van SchotB. zijn beschermd op grond van nationale en internationale wetten en verdragen ter bescherming van intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande toestemming van SchotB. is het niet toegestaan om deze merken en auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

14.         Klachten

 1. Heb je een klacht? Dat vinden we heel vervelend. Zo vervelend zelfs, dat we verschillende noodplannen klaar hebben liggen voor het geval dat jij een klacht hebt. Zo weten we zeker dat we dit zo snel mogelijk voor je kunnen oplossen.
 2. Laat het ons snel weten als je een klacht hebt en omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk. Dan kunnen we je het beste helpen.
 3. Je krijgt uiterlijk binnen 7 werkdagen antwoord van ons. We helpen je meteen, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.
 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit: op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen ons. op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan een rechter. Niet zomaar een rechter, maar de bevoegde rechter te Utrecht.
0
Jouw winkelmand